Giới thiệu y tế

Franco-Pacific đã mở rộng và hoàn thiện những hoạt động trong lĩnh vực y tế của mình bằng cách tập trung cung cấp các thiết bị và các dịch vụ đi kèm trong ngành phẫu thuât nhãn khoa.

 

Hai dạng phẫu thuật được áp dụng rộng rãi nhất ở Việt Nam là mổ thủy tinh thể và mổ khúc xạ, cả hai phẫu thuật này đều là chuyên môn chính của Franco-Pacific.

 

Chúng tôi cung cấp tới khách hàng rất nhiều dịch vụ liên quan tới lĩnh vực này, bao gồm có đấu thầu cung cấp phụ tùng và bảo trì thiết bị cùng với những can thiệp tại chỗ, đảm bảo khách hàng sẽ hoàn toàn hài lòng.

 

Franco-Pacific là chuyên gia của bạn trong các dịch vụ thuộc lĩnh vực phẫu thuật nhãn khoa.

Share this :