Giới thiệu vận tải

Franco – Pacific luôn tích cực tham gia vào việc phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam bằng dịch vụ tư vấn và cung cấp giải pháp công nghệ. :

• Tân trang và xây dựng đường xá nhằm đáp ứng số lượng xe ngày càng tăng

• Cải thiện cơ sở hàng không dân dụng nhằm thích nghi với nhu cầu hiện tại

• Nâng cấp mạng lưới đường sắt nhằm giảm thời gian đi lại 

• Phát triển phương tiện giao thông công cộng của thành phố  (tàu điện ngầm, xe buýt, xe điện ...)

Chúng tôi không ngừng đóng góp kinh nghiệm và phát triển những giải pháp nhằm phát triển hạ tầng giao thông Việt Nam.

Share this :