110 kVSub-Station

Giới thiệu năng lượng

     Về lĩnh vực điện, Franco-Pacific dẫn đầu toàn tập đoàn.

Với hơn 80 trạm điện đã đi vào hoạt động, chúng tôi là nhà thầu hàng đầu về xây dựng Trạm biến áp và phân phối thiết bị điện ở Đông Nam Á. Đến với Franco-Pacific, quý khách có thể tìm thấy tất cả thiết bị điện cần thiết.

Lấy khách hàng làm trung tâm, Franco Pacific đem đến các giải pháp giúp cân đối nhu cầu năng lượng và hiệu quả kinh tế cho quý khách.

 

Share this :