Giới thiệu dịch vụ kĩ thuật

 

Hoạt động chính của chúng tôi tập trung vào: 

 

  • Hỗ trợ Franco-Pacific trong các hoạt động giới thiệu phần kỹ thuật sản phẩm với khách hàng.
  • Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho khách hàng và các nhà cung cấp nước ngoài. 
  • Cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ thuật sản phâm cho các cán bộ bán hàng của Franco-Pacific.
  • Lưu kho và bán phụ tùng theo giá thị trường.

Share this :