News & Event

Trạm Biến Áp 110kV Bàu Đưng

Franco-Pacific Vietnam đã ký kết hợp đồng cung cấp trạm biến áp Bau Dung

Share this :