News & Event

National Ophthalmology Congress 2013

Franco-Pacific Ventures và Moria cám ơn Quý khách đã ghé thăm gian hàng của chúng tôi !
Trong khuôn khổ Hội nghị Toàn quốc về Nhãn khoa năm 2013, được tổ chức từ ngày 24 đến ngày 26/10/2013 tại TP Hồ Chí Minh

Share this :